Terminy opłacania składek

W związku z zaległościami w uiszczaniu składek rocznych podajemy treść uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Wojskowego Stowarzyszenia Sportowego „Grot” dotyczącej ostatecznych terminów ich uregulowania:
– do 30 kwietnia 2014 r. należy wpłacić składkę za 2013 r.
– do 30 czerwca 2014 r. – składka za 2014 r.
Po tych terminach członkowie z zaległościami opłacenia składek zostaną wykreśleni. Od 2015 r. będzie obowiązywał termin opłacenia składki rocznej do 31 marca.