Kontakt

Kontakt z członkami zarządu:

prezes – Jarosław Zielonka – 603-250-195 – prezes@wssgrot.pl
wiceprezes – Krzysztof Dubaniewicz – wiceprezes@wssgrot.pl
Sekretarz – Arkadiusz Lasik – sekretarz@wssgrot.pl
Skarbnik – Ryszard Woźniak skarbnik@wssgrot.pl

Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe – GROTul. Racławicka 1, 64-100 Leszno.

WSS „GROT” jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem;

KRS 0000446855

NIP 697-23-07-924

REGON 302342050

Konto bankowe

 25 1020 3088 0000 8302 0079 8223 – PKO BP Leszno