W związku z zaległościami w uiszczaniu składek rocznych podajemy treść uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Wojskowego Stowarzyszenia Sportowego „Grot” dotyczącej ostatecznych terminów ich uregulowania:
– do 30 kwietnia 2014 r. należy wpłacić składkę za 2013 r.
– do 30 czerwca 2014 r. – składka za 2014 r.
Po tych terminach członkowie z zaległościami opłacenia składek zostaną wykreśleni. Od 2015 r. będzie obowiązywał termin opłacenia składki rocznej do 31 marca.

Z okazji 94 rocznicy powrotu Leszna do Macierzy, a także 95. rocznicy powstania 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich, przemianowanego później na 55 Poznański Pułk Piechoty, dnia 17 stycznia 2014 r. na leszczyńskim rynku odbyła się manifestacja. Przed ratuszem zgromadzili się przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, organizacji patriotycznych i pozarządowych, kombatanci, młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta Leszna. Nie zabrakło także przedstawicieli służb mundurowych, w tym licznie zgromadzonych leszczyńskich żołnierzy z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego.